• See back your memories

    Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consecteturet. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

    Fresh coffee beans
  • See back your memories

    Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consecteturet. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

    Fresh coffee beans

Nhà máy đốt rác Hải Dương

Theo thống kê, số lượng rác thải ra hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là trên 6000 tấn, thủ đô Hà Nội là trên 3500 tấn. Các đô thị khác tính bình quân là 0,7kg/người/ngày và số lượng rác thải ra ở các đô thị ngày càng có xu hướng nhiều lên. Công tác xử lý rác thải đang là vấn đề lớn.

Cho đến nay, tất cả các địa phương trên cả nước đều đang sử dụng biện pháp chôn lấp, trong đó có tới 85-90% là các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao bởi mùi và nước rỉ rác.

Ngoài biện pháp chôn lấp, chỉ có một số ít địa phương như: Hà Nội, Nam Định, Hải Dương…, đã và đang xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, nhưng phần lớn sử dụng công nghệ nước ngoài chưa phù hợp với đặc điểm rác không được phân loại tại nguồn ở Việt Nam nên mới chỉ xử lý được chất hữu cơ. Tỉ lệ rác phải tiếp tục chôn lấp vẫn còn lớn và suất đầu tư cao.